Kurz Nenásilnej komunikácie s Laurou Pňaček-Haas

Hidepark, Nitra
Sobota 11. mája 2019 o 9:30 UTC+02 – 17:00 UTC+02

kurz Nenásilnej komunikácie s Laurou Pňaček- Haas. Séria troch sobotných stretnutí začína 16.marca 2019 od 9.30 v Komunitnom klube Úľ v Nitre.
Kurz sa uskutoční ako séria troch stretnutí v dátumoch 16.3.2019, 13.4.2019 a 11.5.2019 vždy v časoch 9.30-12.30 / 13.30- 17.00.Kurz bude prebiehať v indoor priestoroch Komunitného klubu Úľ a outdoor priestoroch Hideparku.
* vstupné : 50- 130 (cirkulárna ekonómia) eur/osoba na všetky tri stretnutia pri počte záujemcov minimálne 15
Témy Nenásilnej komunikácie – základy, tažké emócie, zodpovednosť a self-discipline, hranice, trest a odmena, rešpect, sebaempatia.
Čo je to Nenásilná komunikácia?
Výchova v západných spoločnostiach vedie k posudzovaniu, súťaživosti, ku kladeniu požiadavok a ku komunikácii v zmysle, čo je "správne" a čo je "nesprávne". Komunikácia v týchto termínoch vedie často k nedorozumeniam.
Koncept Nenásilnej komunikácie (v origináli Non Violent Communication) bol rozvinutý v 60-tych rokoch psychológom Marshallom B. Rosenbergom. Predstavuje ucelený koncept v komunikácii, ktorý je založený na načúvaní sebe i partnerovi a na ochote vnímať svoje pocity a potreby ako aj tie toho druhého. Pomáha prekonávať naše naučené vzorce, ktoré používame v kontakte s druhými. Napomáha k riešeniu konfliktov a rozvíja vzťahy, ktoré sú založené na úcte a spolupráci.
Nie je to len technika alebo metóda komunikácie. Koncept Nenásilnej komunikácie je omnoho širší. Predstavuje celkový prístup k životu, k sebe a k druhým, ktorý vedie človeka k prežívaniu kvalitnejšieho, zmysluplnejšieho a naplnenejšieho života.
„Nenásilná komunikácia“ je ten zabudnutý jazyk, ktorým hovoria ľudia, ktorí sa navzájom starajú a túžia po harmonickom živote.“ Marshall B. Rosenberg
➡️lektorka Laura Pňaček-Haas : http://www.svetoskola.sk/blog/single/2
⬇️ Prihlasovanie:

 

 

Viac informácii o nás nájdete aj na Facebook stránke Edu Nature