Kurz Efektívneho rodičovstva

Hidepark Nitra
Sobota 26. mája 2018 o 9:00

OZ EDU NATURE Nitra
 Vás pozýva na kurz Efektívne rodičovstvo s lektorkou RNDr.Martinou Vagačovou (viac info na http://efektivne-rodicovstvo.sk/kontakt/ ).
Kurz sa uskutoční ako séria troch stretnutí v dátumoch 1.5.2018,8.5.2018 a 26.5.2018 vždy v časoch 9.00-12.30 / 13.30-15.30.Kurz bude prebiehať v indoor priestoroch Komunitného klubu Úľ a outdoor priestoroch Hideparku.
* vstupné : 90 eur/osoba pri počte záujemcov minimálne 15
* kurz sa doporučuje absolvovať spoločne párom (manželia,rodičia,partneri) a bez účasti detí.Výnimkou sú len bábätká.
Efektívne rodičovstvo – rešpekt, radosť a dôvera v každom kroku
Byť rodičom je veľká radosť a neustála výzva. Príchod dieťaťa navždy zmení náš život v každom ohľade a postaví nás do novej životnej role. Začíname si tvoriť doživotný vzťah lásky s nepoznanou osôbkou.
Stávame sa prvým a najvplyvnejším modelom pre dieťa. Učíme sa byť flexibilní a prispôsobiví k neustále sa meniacim potrebám dieťaťa, rozvíjame si zručnosti dieťa viesť a povzbudzovať postupne, ako nám rastie. A práve o tomto je Efektívne rodičovstvo.
Čo sa všetko naučíte:
porozumieť správaniu detí a aktívne ho ovplyvňovať;
zvládať a vypočuť vlastné a detské emócie;
podporovať konštruktívne správanie a predchádzať problémom;
viesť deti k zodpovednosti, samostatnosti a spolupráci;
rozvíjať detskú sebadôveru a pocit vlastnej hodnoty;
pretvárať domov na zázemie podpory, porozumenia a lásky.
Princípy a zručnosti Efektívneho rodičovstva vám pomôžu cítiť sa istejšie vo svojej rodičovskej úlohe.

 

 

Viac informácii o nás nájdete aj na Facebook stránke Edu Nature