Kontakt

Názov občianskeho združenia: EDU NATURE
Poštové sídlo: Akademická 1206/8, 94901 Nitra, Slovenská republika
IČO: 50650033 IBAN: SK 7883 3000 0000 0023 0115 4133 Dátum vzniku: 22.12.2016

Andrej Felix
0905364786

Monika Hattasová
0949617300

 

 

 

Viac informácii o nás nájdete aj na Facebook stránke Edu Nature