Intuitívne hry s Petrom Živým

https://www.staravodaren.sk/index#kontakt
Nedeľa 14. októbra 2018 o 15:30

Po tretí krát sa stretneme v obnovenom rytme v Nitre s Peťom Živým a zahráme sa spolu v sebapoznaní , radosti, pohybe a nádeji, že veci budú pochopené a myseľ bude naplnená.
● Dĺžka: 3 hodiny (stretnutie sa uskutoční v exteriéri, v prípade
nepriaznivého počasia v interiéri)
● Vstupné na osobu je 14 až 19 euro a bude závisieť od počtu
účastníkov. Čím viacej ľudí príde, o to je suma na jednu osobu
nižšia. Ideálna je skupina 20 a viacej ludí. Potrebné financie sa
rozrátajú na konci seminára... Do celkovej sumy, ktorú treba
vyzbierať sa ráta lektorné 220euro + 60 eur prenájom priestorov tanečného a pohybového štúdia v 
Stará Vodáreň
 . Pri dvadsiatich účastníkoch je cena na osobu 14 eur.
● Ideálna skupina je 20 - 30 účastníkov
minimum je 15 ľudí
● DETI PRÍSŤ MÔŽU....
Deti prísť môžu, ale tento seminár je určený pre dospelých. To
znamená, že okrem toho, že sa budeme hrať, budeme o tom aj
hovoriť. Deťom je vlastné sa hrať, ale do rozhovorov sa nemusia
vedieť včleniť a budú si hľadať vlastnú zábavu. Preto očakávam,
že kto príde aj s deťmi, tak sa im, ak to bude potrebné, bude v
plnej miere venovať tak, aby to nenarúšalo zamýšľaný účel
semináru. Zároveň sú deti vnímané ako skvelé zrkadlenie
mnohých dejov, ako ďalší rozmer, ktorý môže skvalitniť toto
stretnutie. A bude na nás dospelých, ako sa s tým budeme vedieť
vysporiadať a ako to budeme schopný zvládnuť.
● registrácia formou emailu na :
● o lektorovi: Peter Živý - Už 15 rokov sa venujem štúdiu
alternatívnych foriem pedagogiky. Jednou z mojich hlavných
oblastí záujmu je humanisticko-holistická pedagogika, ktorá
pestuje a chráni v dieťati jeho sebaspojenie, rozvíja jeho vnútorný
potenciál, buduje v ňom skutočný záujem o okolitý SVET.

 

 

Viac informácii o nás nájdete aj na Facebook stránke Edu Nature