Fungovanie klubu

Nášu činnosť tvorí "Edu klub - domáce vzdelávanie" a podujatia zamerané na vzdelávanie a osobný rozvoj. Spájajú nás rovnaké princípy a hodnoty, ktoré uplatňujeme vo výchove detí na princípoch sebariadeného vzdelávania škôl typu Summerhill a Sudbury Valley. Základňu máme v Nitre na Čermáni. K dispozícii máme podnetné prostredie domu, záhrady a priľahlého lesíka. V domčeku s nami žijú a klubu sa zúčastňujú sučky Laika a Čoky, kocúrik Pompimpo a kŕdeľ sliepok ;) K roku 2021 je členom našeho združenia 9 rodín a stále dostatok priestoru pre nových členov :)

Edu klub (pondelok až štvrtok): klub je určený pre deti na domácom vzdelávaní (tzv. domškoláci) a predškolákov nad 5 rokov. Stretávame sa 4x týždenne, v čas od 8:00 do 16:00 hod. V klube sú v tomto čase prítomné sprievodkyne, ktoré sú deťom k dispozícii a rodičia nemusia byť prítomní. Opäť všetko v rámci našej filozofie. Členské od 150€/mesiac. Sme občianske združenie, nevytvárame zisk viac na túto tému nižšie.

Stravu do klubu si zabezpečujeme rôzne: nosíme z domu, varíme spoločne v komunitnej kuchyni alebo objednávame z iných zariadení. 

Do klubu príjmame nových členov, viac info vám radi poskytneme v sekcii Kontakt.

Viac info o nás

V našom okolí nie je škola, ktorá by zdieľala rovnaké princípy a hodnoty, ktoré uplatňujeme vo výchove detí my. Rozhodli sme sa preto vziať iniciatívu do vlastných rúk a založili sme komunitný klub na princípoch sebariadeného vzdelávania škôl typu Summerhill a Sudbury Valley.

Sme rodičia z občianskeho združenia Edu Nature, nevytvárame zisk. Sme dobrovoľníci, takže v sume členského sú zahrnuté náklady za prenájom priestorov, energie, čistiace a hygienické potreby a nákup pomôcok do klubu. V rámci Edu klubu sú do sumy členského zahrnuté náklady na plat pre sprievodkyňu - učiteľku a garantku našich domškolákov.

Ako občianske združenie sa na pravidelnej báze stretávame od jesene 2016, kedy sa začali formovať myšlienky klubu. Samotný komunitný klub sme otvorili na jar 2017. V súčasnosti máme základňu v rodinnom dome v Nitre, v mestskej časti Čermáň, pod lesoparkom Borina. Členovia klubu majú k dispozícii 2 poschodia domu, kuchynku, záhradu s trampolínou, hračky, kreatívne potreby, dielňu s náradím, Montessori pomôcky,...

Do klubu príjmame nových členov, viac info vám radi poskytneme v sekcii Kontakt.

 

 

Viac informácii o nás nájdete aj na Facebook stránke Edu Nature